Etap 1

Każdy projekt nagrobka jest wykonywany indywidualnie. Proces projektowania rozpoczynamy zapoznaniem się z warunkami i możliwościami miejsca realizacji. Nastęnie przeprowadzamy wyczerpująca rozmowę na temat oczekiwań dot. projektu i osób, które ma pominik ma upamiętniać. Daje nam to możliwość stworzenia formy zainspirowanej pewną niepowtarzalną historią człowieka.

Etap 2

Kolejnym etapem jest przedstawienie propozycji projektu i wstępna akceptacja, po której pracujemy nad detalami, doborem materiału, liternictwa i dodatkowego wyposażenia. Wszystko to jest jednocześnie omawiane z zarządcą nekropolii i wykonawcami. Etap ten kończy się przygotowaniem dokładnej dokumentacji technicznej na podstawie której następuje proces wykonawstwa.

Etap 3

Projekt realizowany jest przez jednego z naszych wykonawców. Nadzorujemy cały proces wykonywania elementów, aby nie odbiegały w żaden sposób od projektu i oczekiwań osoby zamawiającej. Po wykonaniu elementów sa one montowane w wyznaczonym miejscu, gdzie odbieramy pomnik i sprawdzamy czy w pełnym zakresie spełnia wszystkie oczekiwania.